Evoluce tvorby komponent v Reactu React ušel od svého vzniku velký kus cesty. A zatímco jeho klíčové myšlenky zůstaly stejné, způsob vyjádření těchto myšlenek se změnil. React je stále založen na tvorbě UI pomocí komponent, jejich tvorba (způsob zápisu) však prošla výraznou evolucí. Specifikace Od první veřejně dostupné verze 0.3.0 vydané v roce 2013 bylo…

Read More