Linux sistemlere sertifika ekleme X.509 standartı, özellikle HTTPS’in de içinde bulunduğu TLS/SSL protokollerinin kullandığı şifreleme standartı olarak kullanılmaktadır. Açık kaynak kodlu openssl uygulaması da bu standartı kullanarak bir çok süreci yürütmektedir. CER, DER ve PEM ne ola ki? Windows sertifika sistemlerinde genellikle üretilen sertifikalar CER uzantılı olmaktadır. Bu sertifikalar çıktı alınırken DER encoded ve Base64…

Read More