Asp.internet core Deal with Errors; Dosyaya Errors Loglamak Giriş. İlk başta aşağıdaki yazımdaki adımları teker teker uygulayalım : https://dev.to/mustafasamedyeyin/asp-net-core-logging-serilog-giris-200d Daha sonra HomeController’ının Index motion’ını aşağıdaki gibi değiştirelim : public IActionResult Index() { throw new Exception(Surroundings.NewLine + Surroundings.NewLine + Surroundings.NewLine + “Bu öylesine fırlatılmış hata;”); return View(); } Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode Daha sonra…

Read More